Здоров’я громади як цілісна система: впровадження інтегрованої медичної допомоги
Здоров’я громади як цілісна система: впровадження інтегрованої медичної допомоги

Дата: 07.11.2023

Автор: Аліса Макаріхіна, Володимир Гарасюк

Фото: "Freepick"

Що таке інтегрована медична допомога та наскільки стан здоров'я громадян насправді залежить від системи охорони здоров'я? Відповіді на ці питання — у аналітичному матеріалі від наших експертів.

В усіх країнах світу здоров'я вважається ключовим фактором розвитку нації. Стійкі, ефективні та цілісні системи охорони здоров'я (далі — ОЗ) слугують надійною запорукою високої тривалості життя та працездатності населення, що у свою чергу сприяє сталому соціально-економічному розвитку країни. У реаліях українського сьогодення захист та відбудова країни відіграють, без перебільшення, центральну роль. Але відновлення не повинно та й не може бути зосередженим виключно на інфраструктурних і технологічних аспектах. Має обов’язково бути враховуваним той факт, що людський капітал є невід’ємною частиною економічного розвитку. Також, збереження та відновлення здоров’я зменшують навантаження на медичну систему, що є вкрай важливим за умов критично обмежених людських та фінансових ресурсів.

У цьому матеріалі ми обґрунтуємо необхідність впровадження на рівні громади інтегрованої системи ОЗ як одного з основних аспектів збереження та відновлення громад у сучасних українських реаліях. Також розкриємо ті основні засади та принципи, на які наразі спирається міжнародна спільнота під час впровадження інтегрованої медичної допомоги, і запропонуємо конкретні кроки щодо адаптації цих практик.

Назва “Інтегрована медична допомога” (далі — ІМД) походить від латинського слова "integer", тобто "ціле". Головною метою ІМД є поліпшення досвіду пацієнта через створення зв’язків, спільного бачення та підходів у комплексній мережі закладів ОЗ, яка буде діяти скоординовано та згуртовано. Пацієнти хочуть бути сприйнятими цілісно і саме тому інтегровані послуги, тобто послуги орієнтовані на людину, роблять акцент на людях, а не на хворобах. Така система допомагає боротися із фрагментацією у системі ОЗ та забезпечує кращу координацію між постачальниками послуг. Як наслідок, це робить медичну допомогу відповіднішою до потреб пацієнтів та забезпечує їм цілісний досвід лікування, з урахуванням їхніх потреб на різних етапах медичного обслуговування — від первинної медичної допомоги до спеціалізованого та високоспеціалізованого рівнів.

Кожен заклад ОЗ, незалежно від того, кому від належить чи з яких джерел фінансується, є невід’ємною частиною цілісної системи, оскільки саме в цілісній системі ОЗ мешканці громад отримують медичні послуги. Якість та доступність (як фінансова, так і логістична) послуг, що надаються у цій системі, безпосередньо впливають на стан здоров’я мешканців громади. Але на самопочуття людини впливає не лише медицина. Згідно з дослідженням американських вчених, стан здоров’я на 50% залежить від способу життя (ментальне здоров’я, якість харчування, умови праці, умови проживання, освіта тощо), на 20% від екології, на 20% від генетики і лише на 10% від системи ОЗ1. При цьому 15% всіх смертей спричинені екологічними ризиками, 22% —пов'язані з харчуванням, 3% — з недостатньою фізичною активністю та 3% — з недогодуванням у дитинстві2.

Якщо врахувати вищезазначений факт, що система ОЗ в її класичному розумінні тільки на 10% впливає на стан здоров’я людини, можемо зробити обґрунтований висновок: стан здоров’я значною мірою залежить саме від інших, додаткових факторів, а не лише від медичної системи. Невипадково ще у 2006 р. Рада Європейського союзу прийняла резолюцію, що закликає враховувати вплив усіх законодавчих ініціатив на здоров’я в його цілісному контексті. Цій ініціативі дали влучну назву: “Здоров’я у всіх політиках та Єдине Здоров’я”.3

Саме на базі такого підходу вже у 2020 р. ціла низка країн почала впроваджувати ІМД для відновлення здоров’я та якості життя своїх громадян. Наприклад, Велика Британія, хоч вона вже і не є членом ЄС, з кінця 2022 р. впроваджує низку змін у принципах закупівель та взаємодії системи ОЗ з іншими системами.4,5 Для українських громад цей досвід може бути додатково цікавим через те, що саме британська модель фінансування та управління системою ОЗ була прийнята за основу при реформуванні медичної системи в Україні.

Які ж цілі ставить перед собою нова політика у сфері ОЗ Великої Британії?

 • покращення здоров'я дітей та молоді;
 • підтримка людей літнього віку для подовження періоду їх фізичного здоров’я та незалежності;
 • швидша реакція для допомоги тим, у кого є стани, яким можна запобігти;
 • підтримка осіб із хронічними захворюваннями або проблемами з психічним здоров'ям;
 • догляд за тими, у кого множинні потреби, пов’язані зі старінням населення;
 • ефективне використання спільних ресурсів для того, щоб люди отримували допомогу якнайшвидше.

Через те, що такі цілі не можуть бути реалізовані виключно через сферу ОЗ, місцеве самоврядування, пацієнтські організації та Комісія з якості медичних послуг отримали нові повноваження для залучення ширшого кола стейкхолдерів (зацікавлених сторін) для досягнення цих цілей.

Як же це може бути дотичним до українських реалій сьогодення?

Однією із найнагальнішиих для нашої країни задач є збереження ресурсів, раціональне їх використання та відновлення. Відповідно, для збереження та відновлення людських ресурсів підтримка пацієнта на його шляху до отримання якісної та безоплатної медичної послуги має стати однією з постійних практик у громадах. Хто може займатись такою медичною навігацією? Ми бачимо на прикладі країн, які впроваджують цей підхід, що це завдання для працівників соціальних служб або медичних закладів, а не лікарів і не висококваліфікованих медичних сестер. Такі «медичні координатори» опікуються шляхом пацієнта як в межах закладів ОЗ, що належать громаді, так і в системі ОЗ загалом, а також поза її межами, єднаючи пацієнта з необхідними вузькими спеціалістами, процедурами, громадськими організаціями, соціальними службами. Саме медичні координатори підтримують зв’язок між командою первинної меддопомоги та пацієнтом, розуміючи шлях пацієнта як цілісний процес.

Кооперація з партнерами у межах госпітального кластеру також може суттєво допомогти у збережені ресурсів, але тільки у тому разі, якщо буде зроблено фокус саме на запобіганні загостренню хронічних станів та максимально швидкому реагуванні на гостре погіршення стану здоров’я. Співпраця служб поза межами сектору ОЗ та аналіз їхнього впливу розкривають потенціал для поліпшення здоров’я мешканців громади за допомогою комплексних дій. Наприклад, робота з дітьми дошкільного віку задля покращення показників їхнього ментального та фізичного станів. Окрім медичної сфери у такі процеси безперечно будуть залучені також соціальна, освітня, інфраструктурна, сфера культура та спорту, різноманітні неурядові організації.

Залучення сусідніх громад, неурядових організацій та міжнародних проєктів підтримки може допомогти нашим громадам у відновленні людського капіталу та полегшити процес відтворення та збереження здоров’я для кожного мешканця наших громад. І це не лише перспективна інвестиція, а й важливий стратегічний крок до зміцнення економічної стабільності та соціального благополуччя країни.

Як і завжди, перший крок на цьому шляху – за нами.

 

Література:

 1. Hood, C. M., K. P. Gennuso, G. R. Swain, and B. B. Catlin. 2016. County health rankings: Relationships between determinant factors and health outcomes. American Journal of Preventive Medicine 50(2):129-135.
 2. Prüss-Ustün, Annette & Wolf, Jennyfer & Corvalan, Carlos & Bos, Robert & Neira, María. (2016). Preventing Disease through Healthy Environments, a global assessment of the burden of disease from environmental risks.
 3. The Health in All Policies (HIAP) approach, codified in the TFEU and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), responds to the cross-sectoral nature of public health issues and aims at integrating health aspects in all relevant policies (Articles 9 and 168(1) of the TFEU; Article 35 of the Charter).
 4. UK Public General Act 28.04.2022 c.31 Chapter 31 “Health and Care Act 2022.”
 5. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-preparation-of-integrated-care-strategies/guidance-on-the-preparation-of-integrated-care-strategies#fn:1
19.04.2024
U-LEAD запрошує до участі у новій Навчальній програмі «Кроки для спеціалістів. Управління охороною здоров’я в громаді»
Вона для тих, хто хоче забезпечити надання якісних медичних послуг в громаді, запровадити стратегічний підхід у плануванні розвитку мережі закладів охорони здоров’я та налагодити ефективну комунікацію в процесі прийняття управлінських рішень.
#навчальні програми
#кроки для спеціалістів
#охорона здоров’я
#анонси
Перейти
08.04.2024
U-LEAD запрошує до участі у новій Програмі підтримки «Розвиток системи громадського здоров’я в територіальній громаді»
Бажаєте запровадити системну роботу з підтримки громадського здоров’я в громаді? Прагнете розробляти відповідно до потреб громади документи локального характеру? Маєте необхідність налагодити міжсекторальну взаємодію для підтримки здоров’я? Долучайтеся до Програми підтримки від «U-LEAD з Європою»!
#охорона здоров’я
#омс
#анонси
Перейти
01.04.2024
Якісні медичні послуги у селі: досвід Полицької громади
Громада з Рівненщини створила власний Центр первинної медико-санітарної допомоги, незважаючи на те, що згідно із рекомендаціями експертів малі сільські громади неспроможні на створення таких закладів. Їм допомогли експерти місцевого Регіонального офісу U-LEAD. Центр вже має кілька пакетів підтримки від НЗСУ та вийшов на самоокупність.
#охорона здоров’я
#омс
#поради
Перейти
14.03.2024
Про зміни у програмі медичних гарантій і як використати їх на користь пацієнтів та лікарень
Експерти U-LEAD розповіли учасникам інформаційної сесії про розширення програми медичних гарантій та зміни у фінансуванні послуг, перевірки Національною службою здоров’я медичних закладів та покращення сервісу для пацієнтівї.
#охорона здоров’я
#поради
#законодавство
Перейти
29.02.2024
Призначення керівника лікарні: від оголошення конкурсу до підписання контракту
Експерти U-LEAD пояснили представникам громад алгоритм проведення конкурсу на посаду керівника закладів охорони здоров’я і надали роз’яснення щодо сумісництва та проведення конкурсу у період дії воєнного стану.
#охорона здоров’я
#законодавство
#поради
Перейти
13.02.2024
Вплив повномасштабного вторгнення на освіту: дослідження
U-LEAD разом з партнерами дослідили, як велика війна повпливала на нашу освіту. За результатами, учні набагато застресованіші і помітно менш щасливі, ніж вважають їхні батьки, а вчителі масово заявляють про погіршення успішності.
#війна
#освіта
#аналітика
Перейти
29.12.2023
Реформування охорони здоров’я з точки зору первинної меддопомоги: що важливо знати органам місцевого самоврядування
Реформування системи охорони здоров’я (ОЗ) та забезпечення доступності первинної медичної допомоги (ПМД) є одними з тих ключових завдань уряду та органів місцевого самоврядування. У цій статті ми пропонуємо розглянути аналітичні матеріали та звіти міжнародних організацій щодо актуальних викликів і тенденцій при забезпеченні надання медичних послуг на території громади в теперішніх надскладних умовах.
#охорона здоров’я
Перейти
19.12.2023
Платні соціальні послуги: хто, за що і скільки має платити?
З 2020 року надання соціальних послуг передано на рівень громад. І зовсім не очевидно, звідки брати кошти на оплату цих послуг для окремих категорій отримувачів. У яких випадках соціальні послуги можуть бути платними і як розраховується диференційована плата за них — роз’яснюють експерти U-LEAD.
#законодавство
#поради
#аналітика
#соціальні послуги
Перейти
11.12.2023
Розбудова прозорості та запобігання корупції в закладах охорони здоров’я
Як забезпечити прозоре функціонування лікарні та що заслуговує окремої уваги під час антикорупційних змін — відповіді на ці питання у аналітичному матеріалі від експертів U-LEAD.
#охорона здоров’я
#боротьба з корупцією
#аналітика
#поради
Перейти
05.12.2023
Малокомплектні школи у громадах: загрози і маніпуляції, шанси і можливості
Чи завжди якість освіти у селі неналежного рівня? Чи можливо зробити малокомплектний навчальний заклад успішним і потрібним громаді?
#освіта
#аналітика
Перейти
17.11.2023
Покроковий гайд: Як написати грантову заявку на енергетичний проєкт?
Енергетика – це сфера, в якій Україна потребує негайних раціональних рішень та впровадження інновацій. І хоча на рівні громад є розуміння, як це втілювати, проте бракує коштів. Рішення – гранти та конкурси. Як на них податись та написати заявку - читайте поради експертів U-LEAD.
#грант
#аналітика
#енергетична безпека
Перейти
10.11.2023
Перспективи малопотужних лікарень в розрізі медреформи (частина 2): розбудова інтегрованої системи
Про механізми вирішення проблем охорони здоров'я, наведених у першій частині матеріалу, про інтегровану систему ОЗ та приклади її успішного втілення.
#аналітика
#охорона здоров’я
Перейти
31.10.2023
Як молочне тваринництво та громадські пасовища формують продовольчу безпеку?
Для підвищення компетентності жителів громад у галузі молочного тваринництва Програма U-LEAD організувала декілька заходів, під час яких експерти роз'яснили, як ця галузь впливає на продовольчу безпеку та місцеву економіку.
#аналітика
#поради
#продовольча безпека
Перейти
31.10.2023
Громада, дружня до бізнесу: як і для чого громадам працювати над проєктами з підтримки та розвитку підприємництва?
Читайте про те, як органам місцевого самоврядування залучати кошти міжнародних фондів на власні проєкти та розвивати спроможності до освоєння цих коштів.
#аналітика
#омс
#війна
#відбудова
Перейти
06.10.2023
Перспективи малопотужних лікарень в розрізі медреформи (частина 1)
Аналітичний матеріал про проблеми нашої Охорони здоров'я, що тягнуться ще з СРСР, лікарні, існування яких не доцільне, та про реформу системи ОЗ, яка має з усім цим впоратися.
#охорона здоров’я
#аналітика
Перейти
28.09.2023
Організація послуг з психічного здоров’я та реабілітації на рівні громади
Цей аналітичний матеріал присвячено потребі і методам моніторингу психічного здоров'я, пошуку та наданню допомоги.
#охорона здоров’я
#аналітика
#поради
Перейти
21.09.2023
Діагностика системи місцевого оподаткування – аналітичний звіт
У дослідженні, проведеному Growford Institute за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», експерти шукають шляхи зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування
#фінанси
#бухгалтерія
#аналітика
Перейти
11.09.2023
Діагностика системи місцевого оподаткування України: аналітичні підсумки
У цьому великому аналітичному матеріалі наші експерти шукають шляхи зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування.
#аналітика
#місцеві бюджети
#омс
#поради
Перейти
11.09.2023
Про форми та режими освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році
Відкрийте для себе увесь спектр варіантів навчання ваших дітей у аналітичному матеріалі від національного експерта з освіти.
#аналітика
#освіта
Перейти
11.08.2023
Працівник ОМС став донором крові — як не порушити його права?
Експерти U-LEAD надали роз’яснення щодо донорських гарантій працівникам ОМС, які добровільно здають кров та її матеріали. Мова про додатковий день відпочинку, увільнення в день обстеження та донації. Що робити, якщо в день здачі крові працівник мусить бути присутнім на робочому місці?
#законодавство
#омс
#поради
#охорона здоров’я
Перейти
09.08.2023
Потенціал середніх медичних працівників в Україні можна використовувати набагато краще
Експерти U-LEAD провели інформаційну сесію, на якій порівняли кваліфікацію та обов'язки українських медичних сестер з їхніми колегами з Польщі та Фінляндії.
#охорона здоров’я
#поради
Перейти
08.08.2023
Управління комунальними підприємствами в сфері охорони здоров’я: U-LEAD оголошує набір на нову Мережу з обміну досвідом
Спільні комунальні некомерційні підприємства: від ініціативи до старту ефективної роботи! Налагоджуйте співпрацю з іншими громадами, створюючи спільне комунальне некомерційне підприємство для розвитку Ваших громад! У цьому вам допоможе нова Програма підтримки від «U-LEAD з Європою».
#навчальні програми
#кроки для спеціалістів
#охорона здоров’я
#анонси
Перейти
02.08.2023
Тренінг з домедичної допомоги
Запрошуємо освітян громад до участі в навчанні з домедичної допомоги при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах.
#охорона здоров’я
#анонси
#навчальні програми
Перейти
01.08.2023
Психічне здоров’я як невід’ємний елемент медичної системи в громадах
Дізнайтеся, як психічне здоров'я впливає на економічні показники, чому громадам критично важливо розбудувати для своїх мешканців систему психологічної допомоги, яку користь це принесе у майбутньому та якими принципами керуватися, аби зробити це правильно.
#охорона здоров’я
#поради
Перейти
18.07.2023
Розбудова системи якості медичної допомоги в громадах
Медичну допомогу в Україні аж ніяк не можна назвати найкращою. У цьому матеріалі наші експерти відверто говорять про невизнання медичних помилок та ризики при лікуванні. Якщо громада хоче серйозно покращити якість своїх медичних послуг — як правильно оцінити цю якість та які важливі етапи на шляху до її покращення?
#охорона здоров’я
#поради
#аналітика
Перейти
10.07.2023
Аналітика: Координація реконструкції та відновлення з політикою регіонального розвитку в Україні
Читайте матеріал про поєднання відбудови України з політикою її регіонального розвитку, про виклики, вертикальну та горизонтальну координації, про наявні фінансові інструменти та планування відновлення на регіональному та місцевому рівнях.
#відбудова
#війна
#аналітика
Перейти
07.07.2023
Звіт: "У пошуках «стратегій успіху» в післявоєнній Україні"
Цей матеріал — скорочена версія Звіту про реформу місцевого самоврядування у повоєнній Україні, а саме про актуальні стратегії реконструкції в контексті надзвичайних ситуацій та з урахуванням місцевості (матеріал доступний лише англійською).
#аналітика
#війна
#відбудова
Перейти
19.06.2023
Інфраструктурний етап медичної реформи: що найбільше турбує громади
Які проблеми хвилюють представників місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я та на які питання вони шукають відповіді — у нашому матеріалі.
#охорона здоров’я
#омс
#запитання - відповідь
#аналітика
Перейти
23.06.2023
Як побудувати ефективну систему управління та реалізації коштів ЄС - уроки Польщі
Читайте у аналітичному матеріалі про підготовку до вступу в ЄС у контексті децентралізації, регіональної політики та координації структурних інструментів.
#поради
#міжнародна співпраця
#аналітика
Перейти
14.06.2023
Роль обласних департаментів охорони здоров’я на сучасному етапі медичної реформи
Про те, чим займаються обласні департаменти ОЗ, про їхні обов'язки, функції, минуле та майбутнє — в аналітичному матеріалі наших експертів.
#охорона здоров’я
#законодавство
#поради
#аналітика
Перейти
11.05.2023
Програма U-LEAD започаткувала новий формат комунікацій між Національною службою здоров'я України та засновниками медзакладів
Учасники «Діалогів із НЗСУ» обговорили подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, функціонування медичних закладів та надання послуг в умовах повномасштабної війни.
#новини
#охорона здоров’я
#поради
#комунікація
Перейти
15.03.2023
Як органам місцевого самоврядування використовувати інформацію з електронних даних на сайті НСЗУ
Це потрібно під час стратегічного планування та прийняття операційних рішень у сфері охорони здоровʼя.
#охорона здоров’я
#поради
#омс
Перейти
06.03.2023
Як адміністративні штрафи за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху розподілялись між бюджетами у 2022 році
З початку лютого 2023 року 10% штрафів за порушення ПДР зараховуватимуться до бюджетів громад. Експерти «U-LEAD з Європою» проаналізували дані за 2022 рік та виявили основні диспропорції у розподілі таких надходжень у минулому році.
#правила дорожнього руху
#аналітика
Перейти
17.01.2023
У Кутській громаді функціонує мобільна медична бригада
Кутська територіальна громада, що на Івано-Франківщині, завдяки виграному гранту, отримала сучасний автомобіль швидкої медичної допомоги. Спецавтомобіль для Кутської міської лікарні передало грецьке представництво асоціації «Médecins du Monde – Greece». Грантову заявку Кутській громаді допомогли підготувати експерти Програми «U-LEAD з Європою».
#новини
#охорона здоров’я
Перейти
03.01.2023
Планування діяльності закладів охорони здоров’я на 2023 рік – відповіді експертів на поширені питання
Протягом четвертого кварталу 2022 року Програма «U-LEAD з Європою» організувала та провела низку онлайн-заходів, присвячених висвітленню останніх змін у процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні.
#громада
#охорона здоров’я
#запитання - відповідь
Перейти
22.12.2022
Експерти U-LEAD пояснили фахівцям громад особливості фінансування медичних закладів у 2023 році
Як забезпечити фінансову стійкість закладу охорони здоров’я? Яким має бути фінансовий план і що є необхідним для прибутковості?
#охорона здоров’я
#поради
Перейти
22.11.2022
Експерти U-LEAD пропрацьовують з громадам новий етап реформи охорони здоров’я
Реформа змінює систему охорони здоров'я ґрунтовно і масштабно. «U-LEAD з Європою» навчають фахівців громад Запоріжжя та Дніпропетровщини працювати в умовах змін.
#охорона здоров’я
#новини
Перейти
18.11.2022
Що робить громади стійкими – перші уроки після 24 лютого
Вже очевидно, що повномасштабне вторгнення в Україну відбувається далеко не за початковим сценарієм. Про малообговорюваний, але критично важливий чинник, що допоміг країні вистояти - у спеціальному матеріалі від Vox Ukraine.
#аналітика
#війна
Перейти
28.09.2022
Е-договір оренди землі. Як з цим інструментом працювати орендодавцю – місцевій раді?
Андрій Погорілий розглядає процес укладання договору оренди земельної ділянки з позиції орендодавця – органу місцевого самоврядування.
#аналітика
#поради
#оренда землі
Перейти
20.12.2021
Чи слід платникам податків сплачувати ПДФО за місцем проживання?
Де українці живуть, працюють і сплачують податки - це новий збірник, що містить результати дослідження, проведеного U-LEAD та SKL International.
#ПДФО
#аналітика
Перейти
03.11.2021
Реформа шкільного харчування. Як комунікувати з дітьми
Від ефективної комунікації з учнями, їхніми батьками, мешканцями громади залежить успіх реформи.
#аналітика
#освіта
#секторальні реформи
#харчування
Перейти
01.11.2021
Збереження здоров'я громади як основна мета її керівників
В цій статті йтиметься про часто неусвідомлену потребу кожного з нас – збереження власного здоров'я
#аналітика
#охорона здоров’я
#секторальні реформи
Перейти
16.07.2021
Перші земельні торги у формі електронних аукціонів вже оголошено
У даній статті йде мова про основні законодавчі нововведення щодо організації та проведення земельних торгів в електронній формі, зокрема, розглянуто перші практики впровадження даного інструменту.
#земельна реформа
#цифровізація
#аналітика
#просторове планування
Перейти
Показати
##навчальнийвізит ##освіта #4pager #COVID-19 #автономія #адміністративно-територіальний поділ #Азовське море #аналітика #аналітика #анонс #анонси #безпека #безпека #безпека в громаді #безпека руху #бізнес #бізнес #благоустрій #боротьба з корупцією #боротьба з корупцією #бренд #бухгалтерія #бухгалтерія #велоінфраструктура #відбудова #відбудова #війна #війна #внутрішньо переміщені особи #внутрішньо переміщені особи #водопостачання #волонтери #волонтерство #воркшопи #ВПО #Ґендер #гендерні аспекти #гендерні аспекти #грант #громада #громадський діалог #громадський діалог #громадський простір #дайджест #дані #Данія #державне замовлення #державні фінанси #дерусифікація #децентралізація #децентралізація #Дія #добровільні пожежні бригади #документообіг #Донецька область #дослідження #дослідження #еко-туризм #екологія #екологія #економіка #екстрена допомога #екстрена допомога #енергетична безпека #енергетична безпека #енергоефективність #житловий фонд #жіноче лідерство #Закарпаття #законодавство #законодавство #заощадження #запитання - відповідь #Запорізька область #звіт #земельна реформа #зміни до Конституції #інвестиції #інвестиції #інвестиційний паспорт #інвестори #інтерв'ю #Іспанія #Італія #кадрова політика #каталог заходів #Керівний комітет #коментар #комунальне майно #комунальне майно #комунальні послуги #комунальні служби #комунікація #комунікація #корупційні ризики #корупція #кризові ситуації #кроки #кроки для спеціалістів #кроки для спеціалістів #Кроки для старост #культура #Лист для керівників #Магдебурзьке право #магдебурзьке право #міжмуніципальна співпраця #міжмуніципальна співпраця #міжнародна допомога #міжнародна співпраця #міжнародна співпраця #Міжнародне експертне обговорення #міжнародне співробітництво #Міністерство цифрової трансформації #місцевий бюджет #місцеві бюджети #місцеві бюджети #місцеві вибори #мобільність #мобільність #молодіжні ради #молодь #Мости довіри #навчальний візит #навчальні програми #навчальні програми #національні меншини #німеччина #новини #оголошення #омс #омс #онлайн-візит #опалення #опалення #опалювальний сезон #організаційна структура #оренда землі #освіта #освіта #охорона здоров'я #охорона здоров’я #партнерство #ПДФО #підприємництво #планування #побутові відходи #поводження з тваринами #податки #події #поради #правила дорожнього руху #правовий куточок #правові питання #презентація #продовольча безпека #проєктний менеджмент #просторове планування #просторове планування #професійна технічна освіта #публічна інформація #публічна політика #пункти незламності #реверсна дотація #результати #релігійні спільноти #Республіка Словенія #реформа місцевого самоврядування #реформа місцевого самоврядування #розвиток спроможності #секторальні реформи #СЕРЕДА #соціальні медіа #соціальні послуги #соціальні послуги #соціологічне дослідження #спеціаліст з безпеки #стала мобільність #старости #статистика #стратегія розвитку #транспорт #Трембіта #трудові відносини і організація праці #туризм #укриття #управління побутовими відходами #управління фінансами #фінанси #фінанси #фінансування #Франція #харчування #Херсонська область #цифрова трансформація #цифровізація #цифровізація #ЦНАП #ЦНАП #шелтер #школи #школи